Cognitive control in media multitaskers: Two replication studies and a meta-Analysis

Wisnu Wiradhany, Mark R. Nieuwenstein

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

69 Citaten (Scopus)
585 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cognitive control in media multitaskers: Two replication studies and a meta-Analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology

Neuroscience

Computer Science

Keyphrases