Cognitive dysfunction in bipolar disorder: between determinants and consequences

Marieke Jelly van der Werf-Eldering

  Onderzoeksoutput

  854 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Patiënten met een bipolaire stoornis hebben naast stemmingsstoornissen ook vaak problemen op het gebied van cognitief functioneren. Zo hebben sommige patiënten geheugenproblemen of kunnen zij minder snel informatie verwerken. Cognitieve stoornissen gaan bovendien gepaard met een ernstiger ziektebeloop en vergroten de psychosociale en werk gerelateerde problemen van de patiënt. Onderzoek van promovenda Marieke van der Werf-Eldering wijst uit dat bij bipolaire patiënten bepaalde cognitieve stoornissen, met name op het gebied van aandacht en snelheid, samenhangen met depressieve symptomen. Eerdere studies wezen uit dat de samenhang tussen cognitieve stoornissen en depressieve symptomen mogelijk mede veroorzaakt wordt door een verstoring van het stresssysteem (de HPA-as). Hiervoor vond de promovendus geen duidelijke aanwijzingen. Klagen over het eigen cognitief functioneren blijkt niet samen te hangen met aanwijsbare cognitieve stoornissen, maar wel met depressieve symptomen, zo laat zij verder zien.

  Van der Werf-Eldering concludeert dat bij de behandeling van bipolaire patiënten - naast het streven om de stemming te stabiliseren - rekening moet worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van cognitieve stoornissen. Ze stelt dat er meer consensus moet komen over hoe cognitieve stoornissen het best in kaart kunnen worden gebracht en hoe ze kunnen worden bestreden.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Nolen, Willem, Supervisor
  • Aleman, Andre, Supervisor
  • Burger, Huibert, Co-supervisor
  • Holthausen, Esther, Co-supervisor
  Datum van toekenning11-apr-2012
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-5342-5
  Elektronische ISBN's978-90-367-5344-9
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit