Cognitive modification versus prolonged exposure in vivo: A comparison with agoraphobics as subjects

P.M.G. Emmelkamp*, A.C.M. Kuipers, J.B. Eggeraat

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  88 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)33-41
  Aantal pagina's9
  TijdschriftBehaviour Research and Therapy
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit