Cognitive patterns in the empirical sciences: examples of cognitive studies of science

Theo A.F. Kuipers

OnderzoeksoutputAcademic

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)319-341
Aantal pagina's23
TijdschriftCommunication And Cognition, vol. 21 (3-4), 319-341
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1988

Citeer dit