Cohort Profile: The Dutch TRacking Adolescents Individual Lives Survey; TRAILS

Martijn Huisman*, Albertine J. Oldehinkel, Andrea de Winter, Ruud B. Minderaa, Annelies de Bildt, Anja C. Huizink, Frank C. Verhulst, Johan Ormel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

235 Citaten (Scopus)
425 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1227-1235
Aantal pagina's9
TijdschriftInternational Journal of Epidemiology
Volume37
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - dec-2008

Citeer dit