Cohortonderzoek COOL5-18 Basisrapport meting VO-3 in 2014

Anneke Timmermans, Harm Naaijer, Jos Keuning, Djurre Zijsling

OnderzoeksoutputProfessional

251 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijGION onderwijs/onderzoek
Aantal pagina's52
ISBN van elektronische versie978-90-367-9599-9
StatusPublished - 2017

Citeer dit