Cohortonderzoek COOL5-18 Technisch rapport meting VO-3 in 2014

Djurre Zijsling, Jos Keuning, Marie-Anne Keizer-Mittelhaëuser, Harm Naaijer, Anneke Timmermans

OnderzoeksoutputProfessional

470 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijGION onderwijs/onderzoek
Aantal pagina's126
ISBN van elektronische versie978-90-367-9444-2
StatusPublished - 2017

Citeer dit