Cold gas in the center of radio-loud galaxies: New perspectives on triggering and feedback from HI absorption surveys and molecular gas

Vertaalde titel van de bijdrage: Koud gas in het centrum van radio-luide sterrenstelsels: Nieuwe perspectieven op triggering en feedback van HI absorptie surveys en moleculair gas.

Filippo Maccagni

Onderzoeksoutput

661 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift brengt het voorkomen van atomaire waterstof getraceerd door absorptie in nabijgelegen radio sterrenstelsels in kaart, leidt de eigenschappen van het gas af en bestudeert de interactie tussen atomair en moleculair gas en de actieve kern (AGN). In twee projecten wordt geprobeerd het gas in de circumnucleaire regio's te relateren aan de brandstofvoorziening en triggerende- en feedbackeffecten van het radio AGN.

Het eerste project onderzoekt de aanwezigheid van HI absorptie in een steekproef van radio AGN. De eigenschappen van de lijnen worden gerelateerd aan het ontwikkelingsstadium van de radio activiteit en de eigenschappen van het circumnucleaire stof door afleidingen van de mid-infrarode kleuren van de bronnen. De eerste uitgebreide statistieken van HI uitstromen worden gepresenteerd, hoewel afgeleid van oppervlakkige observaties. Tevens worden met de bronnen waar HI absorptie niet is gedetecteerd stacking experimenten gedaan die het mogelijk maken om de algemene eigenschappen van HI in radio AGN te onderzoeken.

Het tweede project is een multi-golflengte studie van een jong radio AGN (PKS B17181-649) om te begrijpen hoe koud gas radio nucleaire activiteit kan veroorzaken. Waarnemingen van HI, moleculair stikstof en koolstofmonoxide wijzen er allemaal op dat koud gas bijdraagt aan de brandstofvoorziening voor de centrale nucleaire activiteit. Ook levert dit project bewijs voor accretie van moleculaire wolken op het centrale superzware zwarte gat.

Tenslotte wordt gereflecteerd op de betekenis van deze resultaten voor toekomstige onderzoeksprojecten, zoals de HI surveys van de SKA pathfinders/precursors.
Vertaalde titel van de bijdrageKoud gas in het centrum van radio-luide sterrenstelsels: Nieuwe perspectieven op triggering en feedback van HI absorptie surveys en moleculair gas.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Morganti, Raffaella, Supervisor
  • Oosterloo, Thomas, Supervisor
Datum van toekenning18-sep.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0003-7
Elektronische ISBN's978-94-034-0005-1
StatusPublished - 2017

Citeer dit