Collaborative efforts are needed to improve use of influenza immunisation in Europe

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  148 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer19011
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEurosurveillance
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift43
  StatusPublished - 23-okt-2008

  Citeer dit