COLLECTIVE MODEL-CALCULATIONS FOR IR-193 AND SPECTROSCOPIC STRENGTHS

N BLASI*, SY VANDERWERF

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)397-412
Aantal pagina's16
TijdschriftNuclear Physics A
Volume456
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 18-aug-1986

Citeer dit