Collective Viewing. The Cinema and Affective Audience Interrelations

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
TijdschriftPassions in Context. International Journal for the History and Theory of Emotions
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit