Colloidal quantum dot solids: Nanoscale control of the electronic properties

Dániel Máté Balázs

Onderzoeksoutput

1319 Downloads (Pure)

Samenvatting

De interesse in colloïdale nanokristallen, ook wel quantum dots (CQD’s) genoemd, vindt zijn oorsprong in het vooruitzicht van volledig afstelbare elektronische en optische eigenschappen en eenvoudige fabricage. Beide van deze eigenschappen zijn gunstig voor applicaties in zonnecellen en opto-elektronische apparaten. Deze vooruitzichten zijn echter lang onbenut gebleven door een gebrek aan grondige kennis over de chemie en fysica van deze materialen. Vanwege het grote oppervlak van nanokristallen domineren andere processen dan in het bulk materiaal en afwijkende karakterisatie- en behandelingsmethoden moesten dan ook worden ontwikkeld om de relevante eigenschappen te testen en beheersen. Kennis van de colloïde scheikunde diende uitgebreid te worden, zodat deze bruikbaar is voor de fabricage van zeer zuivere materialen met een adequate kwaliteit voor elektronica. Deze scriptie demonstreert verschillende methoden om de elektronische eigenschappen van CQD reeksen, de zogenoemde vaste stoffen uit CQD, te beheersen. Deze materialen beschikken over een veel grotere afstelbaarheid van de elektronische, elektrische en optische eigenschappen dan de bulk halfgeleiders en bieden unieke mogelijkheden. Er zijn nog enkele openstaande vragen en uitdagingen, maar de resultaten suggereren dat onderzoekers binnenkort volledige beheersing zullen verkrijgen over de elektronische eigenschappen van deze materialen, wat ze bruikbaar maakt voor commerciële applicaties. De commercialisatie van vaste stoffen uit CQD’s in niche-toepassingen zal echter zeker een nieuw tijdperk in energieopwekking en (opto-)elektronica inluiden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Loi, Maria, Supervisor
  • Kovalenko, Maksym V., Co-supervisor, Externe Persoon
  • Noheda, Beatriz, Beoordelingscommissie
  • Facchetti, A., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Hanrath, T., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
Datum van toekenning16-feb.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0365-6
Elektronische ISBN's978-94-034-0364-9
StatusPublished - 2018

Citeer dit