Colonization of burns and the duration of hospital stay of severely burned patients

W.L. Manson*, P.C.J. Pernot, V. Fidler, E.W. Sauer, H.J. Klasen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  71 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)55-63
  Aantal pagina's9
  TijdschriftJournal of Hospital Infection
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - sep-1992

  Citeer dit