Column van het jaar

OnderzoeksoutputPopular

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)247-248
Aantal pagina's2
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/18
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec-2017

Citeer dit