Combinatietherapie heeft een toegevoegde waarde bij vaatziekte: Rivaroxaban en acetylsalicylzuur bij stabiel atherosclerotisch vaatlijden

Hugo Ten Cate, Bernard Elsman, Wiekert Gilst, van, Lisa Jong, de, Hans van Laarhoven, Ahno Liem, Michiel Warlé

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Nummer van het tijdschrift154
StatusPublished - 16-aug.-2019

Citeer dit