Combinatorial biosynthesis for the generation of new-to-nature peptide antimicrobials

Fleur Ruijne, Oscar P Kuipers*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combinatorial biosynthesis for the generation of new-to-nature peptide antimicrobials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemistry

Keyphrases