Combined effects of inorganic carbon and light on Phaeocystis globosa Scherffel (Prymnesiophyceae)

A. Hoogstraten*, M. Peters, K. R. Timmermans, H. J. W. de Baar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
395 Downloads (Pure)

Zoekresultaten