Come and go. Immigration and emigration in the Netherlands from 1550.

Pieter Swieringa*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Undefined/Unknown
  Pagina's (van-tot)247-247
  Aantal pagina's1
  TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
  Volume122
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit