Comic Invention and Superstitious Frenzy in Apuleius' Metamorphoses: The Figure of Socrates as an Icon of Satirical Self-exposure

W.H. Keulen

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)107 - 136
  Aantal pagina's30
  TijdschriftAmerican Journal of Philology
  Volume124
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2003

  Citeer dit