Comment on: Does empathy change during undergraduate medical education?-A meta-analysis

Manuel João Costa*, Marco Antonio Carvalho-Filho, Patricio Costa, Margaret W Gerbase, Anne Baroffio

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)835-836
  Aantal pagina's1
  TijdschriftMedical Teacher
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift7
  Vroegere onlinedatum10-dec-2019
  DOI's
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit