Comment on Mackenzie and Woodhouse: C-reactive protein concentrations during bacteraemia: a comparison between patients with and without liver dysfunction

Joep M. Droogh, Ingeborg M. Noppers, Jaap E. Tulleken*, John H. Meertens, Jack J. Ligtenberg, Wilma E. Monteban-Kooistra, Jan G. Zijlstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)561-561
Aantal pagina's1
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume33
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt.-2007

Citeer dit