Comment on Martino et al. "Scales for Antipsychotic-Associated Movement Disorders: Systematic Review, Critique, and Recommendations"

Anton J M Loonen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1565-1566
Aantal pagina's2
TijdschriftMovement Disorders
Volume38
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatumaug.-2023
DOI's
StatusPublished - aug.-2023

Citeer dit