Comment on "Microeconometrics'' by J.A. Hausman

T.J. Wansbeek, M. Wedel, H.J. Meijer

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)89-91
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Econometrics
Volume100
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan.-2001

Citeer dit