Comment on: Sylvester Eijffinger and Eric Schaling, The ultimate determinants of central bank independencies

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
TitelPositive political economy, theory and evidence
RedacteurenH. Huizinga, S.C.W. Eijffinger
Plaats van productieCambridge
UitgeverijCambridge University Press
Pagina's74 - 77
Aantal pagina's4
StatusPublished - 1998

Citeer dit