Comment on the RAPIDO Trial Point-Counterpoint Debate

Per J Nilsson, Boudewijn van Etten, Geke A.P. Hospers, Corrie Am Marijnen, Elma Meershoek-Klein Kranenberg, Annet Gh Roodvoets, Cornelis Jh van de Velde, Bengt Glimelius

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e126
Aantal pagina's1
TijdschriftDiseases of the Colon and Rectum
Volume67
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum26-okt.-2023
DOI's
StatusPublished - feb.-2024

Citeer dit