Comment on: Validation of the Southend giant cell arteritis probability score in a Scottish single-centre fast-track pathway

Marieke van Nieuwland*, Elisabeth Brouwer, Lize M Neuman, Lenny van Bon, Celina Alves

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
9 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummerrkac041
Aantal pagina's2
TijdschriftRheumatology advances in practice
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 19-mei-2022

Citeer dit