Comment on vassy et Al. Polygenic type 2 diabetes prediction at the limit of common variant detection. 2172-2182

Ali Abbasi*, Ronald P. Stolk, Stephanus Bakker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E11-E12
Aantal pagina's2
TijdschriftDiabetes
Volume63
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul-2014

Citeer dit