Comment to “Recommendation on an updated standardization of serum magnesium reference ranges”

Jeroen H.F. de Baaij*, Detlef Bockenhauer, Felix Claverie-Martin, Joost G.J. Hoenderop, Ewout J. Hoorn, Pascal Houillier, Nine V.A.M. Knoers, Martin Konrad, Dominik Müller, Tom Nijenhuis, Karl Peter Schlingmann, Rosa Vargas Poussou

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)4231-4233
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEuropean Journal of Nutrition
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusPublished - dec.-2022

  Citeer dit