Commentaren bij de methodologie en het begrippenkader. Tussen pijnbestrijding en euthanasie

D.G. van Tol, J. Griffiths

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)46 - 54
Aantal pagina's9
TijdschriftEthique publique
Volume1
StatusPublished - 2000

Citeer dit