Commentary: "Consistent Superiority of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Over Placebo in Reducing Depressed Mood in Patients with Major Depression"

Eiko I Fried, Lynn Boschloo, Claudia D van Borkulo, Robert A Schoevers, Jan-Willem Romeijn, Marieke Wichers, Peter de Jonge, Randolph M Nesse, Francis Tuerlinckx, Denny Borsboom

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
223 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer117
Aantal pagina's3
TijdschriftFrontiers in Psychiatry
Volume6
Nummer van het tijdschrift117
DOI's
StatusPublished - 21-aug-2015

Citeer dit