Commentary: Gender diversity and adolescent mental health--a reflection on Potter et al.(2020)

Sarah M Burke*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)180-183
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Child Psychology and Psychiatry
DOI's
StatusPublished - feb-2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit