Commentary: Genetic screening for common mutations: Lessons from hereditary hemochromatosis

OT Njajou, BZ Alizadeh, CM van Duijn*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3-4
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Epidemiology
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-mrt.-2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit