Commentary Letter to the Editor on the Study of Mangino et al. Euthanasia and Assisted Suicide of Persons with Dementia

Radboud Marijnissen*, Robert Schoevers, Richard Oude Voshaar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
16 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1229-1230
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Journal of Geriatric Psychiatry
Volume28
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov-2020

Citeer dit