Commentary to accompany: The cervicofacial lift under pure local anaesthesia diminishes the incidence of postoperative haematoma

Berend van der Lei*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
5 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)830
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery
Volume72
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum16-nov-2018
DOI's
StatusPublished - mei-2019

Citeer dit