Commentaar ter zake van de 'Controlled Foreign Company' (CFC) regelgeving (art. 13ab & 23e Wet op de Vennootschapsbelasting)

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageCommentary to Contolled Foreign Company (CFC) Rules (art. 13ab & 23e Wet op de Vennootschapsbelasting)
Originele taal-2Dutch
TitelNederlandse Documentatie Fiscaal Recht
UitgeverijSdu Fiscale & Financiële Uitgevers
StatusPublished - 30-sep-2018

Citeer dit