Comments on: Panel data analysis - advantages and challenges

Tom Wansbeek*, Erik Meijer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)33-36
Aantal pagina's4
TijdschriftTEST
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - mei-2007

Citeer dit