Comments on the article, of Olsen et al. (1998): Mediterranean Caulerpa taxifolia and Caulerpa mexicana (Chlorophyta) are not conspecific - Reply

JL Olsen*, M Valero, [No Value] Meusnier, S Boele-Bos, WT Stam

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)441-441
  Aantal pagina's1
  TijdschriftJournal of Phycology
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - apr.-1999

  Citeer dit