Comments on the dielectric discontinuties in PZT ceramics near the ferro-paraelectric transition

N. Duan, N. Cereceda, B. Noheda, J.A. Gonzalo

OnderzoeksoutputAcademic

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)27-33
Aantal pagina's7
TijdschriftFerroelectrics Letters Section
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1996

Citeer dit