Comments on: “Two routes for renal 99mTc-DMSA uptake into the renal cortical tubular cell”

MJ de Lange*, JGW Kosterink, DA Piers, WHJ van Luijk, S Meijer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)633
  Aantal pagina's1
  TijdschriftEuropean Journal of Nuclear Medicine
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusPublished - 10-mrt-1989

  Citeer dit