Commissie-Borstlap en de regulering van arbeidsrelaties

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Downloads (Pure)

Samenvatting

(Borstlap Committee and the regulation of labour relations)
In januari 2020 verscheen het rapport van de Commissie-Borstlap getiteld ‘In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van
werk’. In deze bijdrage worden de hervormingsstrategie en de arbeidsrechtelijke voorstellen van de commissie besproken. Die voorstellen zien in het bijzonder op het aantrekkelijker maken van de vaste arbeidsovereenkomst, het beperken van het aantal flexibele contractvormen en het komen tot een hanteerbare en eigentijdse invulling van het kwalificatievraagstuk. Kan het herontwerp van de commissie de ‘sociale kwestie van onze tijd’ redresseren?
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerTRA 2020/52
Pagina's (van-tot)3-10
Aantal pagina's8
TijdschriftTRA: Tijdschrift Recht en Arbeid
Volume2020
Nummer van het tijdschrift6/7
StatusPublished - jun.-2020

Citeer dit