Common knowledge in update logics

B.P. Kooi, J van Bethem, J. Van Eijck

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
TitelTheoretical aspects of rationality and knowledge: proceeding of the tenth conference
Redacteuren R. van der Meyden
Pagina's253 - 261
StatusPublished - 2005

Citeer dit