784 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift richt zich op risicocommunicatie over bijwerkingen van geneesmiddelen. Nadat geneesmiddel op de markt worden toegelaten kunnen zich ernstige veiligheidsproblemen voordoen, mogelijk leidend tot ziekenhuisopnamen, handicaps, of zelfs overlijden van patiënten. Zorgverleners worden van deze bijwerkingen op de hoogte gebracht door middel van papieren waarschuwingsbrieven; zogenaamde Direct Healthcare Professional Communications (DHPC’s). DHPC’s zijn hierin echter niet altijd succesvol. Naar aanleiding van een derde van de DHPC’s trad een aanzienlijke daling op in het lange termijn gebruik van de geneesmiddelen. DHPC’s bleken voornamelijk effectief in geval van goed gestructureerde informatie, en bij zeer ernstige bijwerkingen. Zorgverleners gaven er de voorkeur aan om informatie over bijwerkingen via e-mail te ontvangen van een onafhankelijke bron. Een extra e-mail die werd verzonden door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen bleek het effect van de schriftelijke DHPC te versterken. Zorgverleners waren beter op de hoogte van de desbetreffende bijwerking en ondernamen vaker actie naar aanleiding van de kwestie. Risicocommunicatie over bijwerkingen van geneesmiddelen moet worden verbeterd door meerdere factoren aan te pakken. Communicatiemethoden dienen verbeterd te worden, bijvoorbeeld door te communiceren via nieuwe kanalen als e-mail en via onafhankelijke bronnen. Zorgverleners en beroepsverenigingen dienen betrokken te worden bij het opstellen van de waarschuwingsbrieven.Daarnaast moet bepaald worden op welk punt een DHPC voldoende effectief kan worden beschouwd. Evaluatie van veiligheidswaarschuwingen is alleen nuttig wanneer drempels worden gesteld en aanvullende maatregelen wordt gevraagd wanneer een dergelijke drempel niet is bereikt. Momenteel heeft de DHPC een duidelijke toegevoegde waarde, maar toekomstige ontwikkelingen zullen moeten worden gemonitord.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • de Graeff, Pieter, Supervisor
  • Haaijer-Ruskamp, Floor, Supervisor
  • Mol, Peter, Supervisor
  • Straus, S.M.J.M., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning2-okt.-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036764414
Elektronische ISBN's9789036764407
StatusPublished - 2013

Citeer dit