Communication abilities of children with ASD and ADHD: Production, comprehension, and cognitive mechanisms

  Onderzoeksoutput

  3440 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) hebben vaak communicatieproblemen. Bij kinderen met ADHD lijkt er soms sprake te zijn van communicatieproblemen, maar hierover is nog maar weinig bekend.
  Voor een geslaagde communicatie is het van cruciaal belang dat de ander begrijpt wat je bedoelt. Daarom moet je als spreker rekening houden met je luisteraar, en omgekeerd. Je moet bijvoorbeeld als spreker voortdurend bepalen hoe specifiek je moet zijn als je naar iemand verwijst. Je kunt het hebben over ‘de zanger’ (specifiek), of ‘hij’ gebruiken (minder specifiek).
  Ik heb onderzocht hoe kinderen met ASS en kinderen met ADHD presteerden op taaltaken die taalproductie en taalbegrip testen. Ik keek daarbij of ze in hun taal rekening hielden met hun gesprekspartner. Bovendien onderzocht ik of hun inlevingsvermogen, werkgeheugen en impulscontrole bijdroegen aan succesvolle communicatie.
  In gestructureerde taaltaken bleken kinderen met ASS en kinderen met ADHD even goed rekening te houden met hun gesprekspartner als kinderen zonder ontwikkelingsproblemen. Hoe groter hun inlevingsvermogen en impulscontrole, hoe beter ze rekening hielden met hun gesprekspartner. De capaciteit van hun werkgeheugen was vooral belangrijk in complexe situaties waarbij veel informatie onthouden moest worden.
  Ondanks hun vermogen om rekening houden met de ander in taal vond ik meerdere taalproblemen bij kinderen met ASS en kinderen met ADHD. Zo hadden beide groepen in minder gestructureerde taaltaken moeite om verbanden te leggen in hun verhalen en om grammaticaal complexe zinnen te maken. Dit laat zien dat taal soms een uitdaging vormt voor zowel kinderen met ASS als kinderen met ADHD.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hendriks, Petra, Supervisor
  • Hartman, Catharina, Co-supervisor
  Datum van toekenning28-apr.-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-8673-7
  Elektronische ISBN's978-90-367-8672-0
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit