Community-acquired pneumonia: monitoring and modulation of the host response

Dominic Snijders

Onderzoeksoutput

177 Downloads (Pure)

Samenvatting

De krachtige ontstekingsremmers corticosteroïden geven geen verbeterd herstel bij patiënten die buiten het ziekenhuis een longontsteking oplopen, blijkt uit het onderzoek van Dominic Snijders. In zijn proefschrift brengt Snijders de afweerreactie, die optreedt bij een buiten het ziekenhuis verworven longontsteking, nauwgezet in kaart. Hij zoomt verder in op de activiteit van het stollingsysteem en op de gewijzigde samenstelling van het bloed, zogenaamde hematologische veranderingen. In een gerandomiseerd onderzoek onder 213 patiënten met een buiten het ziekenhuis verworven longontsteking geeft de behandeling met corticosteroïden naast antibiotica geen beter klinisch herstel, zo stelt Snijders vast. Wel kan toediening van corticosteroïden extra medicamenteuze behandeling noodzakelijk maken. Ook onderzocht Snijders hematologische veranderingen bij patiënten met een buiten het ziekenhuis verworven longontsteking. D-dimeren, afbraakproducten van stollingsactivatie, blijken niet geschikt als prognostische markers. Noch als zelfstandige marker, noch in combinatie met het vaak gebruikte CURB-65 risicomodel leiden zij tot een betere risico-inschatting. Snijders stelt vast dat hematologische veranderingen tijdens een longontsteking berusten op een verminderde inbouw van ijzer in rode bloedcellen. Dit lijkt in belangrijke mate gereguleerd te worden door het eiwit hepcidine. De inzichten uit dit proefschrift bieden aanknopingspunten voor verder onderzoek naar de werking en behandeling van buiten het ziekenhuis opgelopen longontstekingen
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Boersma, W. G., Supervisor, Externe Persoon
  • van der Werf, Tjip, Supervisor
Datum van toekenning3-okt.-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036757256
StatusPublished - 2012

Citeer dit