Community of practice: leren dicht bij huis

Nynke Scherpbier de Haan*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageCommunity of practice: Learning close to home
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)594-596
Aantal pagina's3
TijdschriftHuisarts en Wetenschap
Volume60
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 1-nov.-2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit