Comorbidity, co-occurrence, continuum: What’s in a name?

Bonnie Kaplan, Susan Crawford, Marja Cantell, Libbe Kooistra, Deborah Dewey

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

68 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)723-731
TijdschriftChild: Care, Health and Development
Volume32
DOI's
StatusPublished - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit