Comorbidity in heart failure

Vincent Michiel van Deursen

Onderzoeksoutput

767 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hartfalen is een klinisch syndroom waarbij het hart niet in staat is om het lichaam van zijn behoefte te voorzien. Patiënten met hartfalen hebben een slechte kwaliteit van leven en een verhoogde kans op ziekenhuisopname en sterfte. Er komt steeds meer bewijs dat patiënten met hartfalen andere ziekten hebben. Deze ‘comorbiditeiten’ komen vaak voor bij hartfalen en verslechteren de kwaliteit van leven en verhogen de sterftekans. Dit proefschrift heeft als doel om te achterhalen hoe vaak comorbiditeiten voorkomen bij patiënten met hartfalen en of dit vaker is dan bij leeftijdsgenoten. Ook wordt er gekeken naar de mechanismen tussen hartfalen en verschillende comorbiditeiten, evenals de factoren die geassocieerd zijn met meerdere comorbiditeiten. Als laatste wordt er ook gekeken naar de invloed van comorbiditeiten op het verhogen van de ziektelast en de sterftekans. In dit proefschrift worden zeven verschillende studies beschreven waarin wordt gekeken naar comorbiditeiten in het algemeen, en ook naar nier- en leverfunctiestoornissen apart. Dit wordt onderzocht in zowel acuut als in chronisch hartfalen. Concluderend, comorbiditeiten komen vaak voor bij patiënten met hartfalen en verhogen de ziektelast en de sterftekans. Comorbiditeiten komen ook aanzienlijk vaker voor bij patiënten met hartfalen dan bij leeftijdsgenoten. Het lijkt erop dat hartfalen zorgt voor deze comorbiditeiten. Hoewel hartfalen mogelijk een rol speelt bij het ontstaan van comorbiditeiten blijven de complexe mechanismen onopgelost. Naast bekende factoren laat dit proefschrift zien dat hemodynamische factoren, zoals een verlaagd hartminuutvolume en een verhoogde centraal veneuze druk, ook een rol spelen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Damman, Kevin, Supervisor
  • van Veldhuisen, Dirkjan, Supervisor
  • Voors, Adriaan, Supervisor
Datum van toekenning26-jun.-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036762182, 9789036762199
Elektronische ISBN's9789036762236
StatusPublished - 2013

Citeer dit