COMPARATIVE EVALUATION OF METRIZAMIDE AND MEGLUMINE IOXITHALAMATE IN ANGIOGRAPHY OF VESSELS OF HEAD AND NECK - DOUBLE-BLIND-STUDY

JT WILMINK*, W VANDENBURG, HJ KRAMER, L PENNING

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)267-272
Aantal pagina's6
TijdschriftNeuroradiology
Volume15
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1978

Citeer dit