Comparing blood pressure measurement methods: Differences depend on blood pressure height

Nynke Scherpbier-De Haan*, Carel Bakx, Theo Thien

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e4
TijdschriftHypertension
Volume56
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jul.-2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit