Comparing the Cervista HPV HR Test and Hybrid Capture 2 Assay in a Dutch Screening Population: Improved Specificity of the Cervista HPV HR Test by Changing the Cut-Off

Aniek Boers, Lorian Slagter-Menkema, Bettien M. van Hemel, Jerome L. Belinson, Teus Ruitenbeek, Henk J. Buikema, Harry Klip, Hilde Ghyssaert, Ate G. J. van der Zee, Geertruida H. de Bock, G. Bea A. Wisman, Ed Schuuring*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
182 Downloads (Pure)

Zoekresultaten